Đã đóng

Pickup or Deliver Something -- 2

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $36 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I am looking for an amazon buyer in Preston, UK. I will provide amazon gift cards to use to purchase products and have them sent to your home or place of business. You then must deliver the packages to a freight forwarding service in Preston (or mail them if we find that to be cheaper). The reason for this is to bypass some companies that are reluctant to ship to freight forwarding services. Please only bid if you are in the preston area. Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu
Preston, United Kingdom

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online