Đã đóng

Pickup or Deliver Something

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $31 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Our company is constantly looking for Freelance Ad Hoc Delivery providers.

Items include: Flyers, IT Products etc..

You should posses own vehicle.

Fast payment via bank transfer.

Các kỹ năng được yêu cầu
Singapore

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online