Còn mở

Pickup or Deliver Something

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $18 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $11 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

we need a representative in HOUDEGBE NORTH AMERICAN UNIVERSITY BENIN to apply for certificate verification and send it back to us via our email address. preferably a student from the school.

Các kỹ năng được yêu cầu
Lagos, Nigeria

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online