Đã đóng

US Signer above 650 rating

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $250 - $750 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Mô tả dự án

We are a Co-signor company that is looking for Co-signors to put their credit and let people get Student Loans, Personal Loans and do business.

You get a monthly amount of almost for doing this. Go out and help people achieve what they are looking for.

You will only be co-signing on the application with the people of good credibility

Các kỹ năng được yêu cầu
Calgary, Canada

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online