Đã đóng

Wordpress site transfer to plesk hosting

Dự án này đã được trao cho xtremeprovider với giá $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello,

I have a wordpress site with all of the files. I'm looking to have it moved to plesk.

This needs to be done through teamviewer as logins cannot be shared.

Please let me know how long it'll take on your bid.

Thanks.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online