Đã đóng

5 Business Plans in Powerpoint/English each 15 to 20 slides max as per the sample file

Dự án này đã được trao cho takaloot với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Powerpoint Pitch for 5 Business Plans 15 to 20 slides each as per the attached sample powerpoint.

1- Del-O2O

2- Cards-AI

3- Cars-G-BigData

4- Custom-Tshirts and Others

5- Arab-Cof-Chain

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online