Đã hoàn thành

Investor Slide Deck

Dự án này đã kết thúc thành công bởi conficash với giá $411 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

15 - 20 Slide deck investor presentation a business plan with an architecture theme, so use of architecture-theme stock photos and background images is desired

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online