Đã đóng

PowerPoint preparation and MS Word document preparation

Dự án này đã được trao cho megmccor với giá £11 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£5 - £10 GBP / hour
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I require the preparation of PowerPoint slides, including simple graphics and audios. All text will be provided but the design of the simple graphics will be the responsibility of the Freelancer. In the same project, I require provided text to be typed into MS Word documents. Accurate, grammatically correct English is required for both tasks. Applicants from the Phillipines preferred - they have a good understanding of English.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online