PowerPoint preparation and MS Word document preparation

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £5 - £10 GBP / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 38

Mô Tả Dự Án

I require the preparation of PowerPoint slides, including simple graphics and audios. All text will be provided but the design of the simple graphics will be the responsibility of the Freelancer. In the same project, I require provided text to be typed into MS Word documents. Accurate, grammatically correct English is required for both tasks. Applicants from the Phillipines preferred - they have a good understanding of English.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online