Đã đóng

Presentation Designer

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $15 SGD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 SGD / hour
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We are looking for someone with design capabilities to help do up a lively presentation for our company either through the use of Prezi or PowerPoint.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online