trainer for microsoft word

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₹1250 - ₹2500 INR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

i need freelance trainers at bangalore to teach a batch of 30 students minimum . Trainer must have good communication skills.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online