Đã đóng

I would like to hire a PowerPoint Designer

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $50 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

A comparative analysis powerpoint on the differences between TD Canada Trust's mobile app vs the competition (RBC, Scotiabank, BMO) etc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online