Đã đóng

I would like to hire a Prezi Editor

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $96 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Hello:

I have 4 students that will be participating at an international competition. One of the contests they are going to face is called Country Spotlight. They are going to present about Tunisia. I already have the script and some pictures that I would like to add.

I have a script about a presentation that 4 students of mine have to do about Tunisia. So, I would like to create a Prezi over the script. I have some pictures that could be added.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online