Đã hoàn thành

Write some Articles

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ConciseContent với giá $50 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

need someone help to writer a press release, about 400 words, we provide you our link, keywords, details about topics. Our bueget is 40 USD. For the writer, we hope you are a America native person, and good at writing press release. if you are insterested in this prohect, pls offeres you press release cases and links

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online