Đã đóng

Configure Catalog in Module IMPORT PRO

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €140 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Configure Catalog in IMPORT PRO module. I need to create the catalog configurations to import with the prestashop module IMPORT PRO.

Requirement to have used or installed import pro with antrioridad.

Best regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online