Đã đóng

Añadir campo texto en carro compra Prestashop 1.7 / Insert new text field in shopping cart of Prestashop

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $183 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hola, quiero insertar un nuevo campo de texto en el carro de la compra de Prestashop para cada uno de los articulos, que el usuario pueda introducir una nota y esta nos llegue en el pedido junto con cada artículo.

Adjunto imagen de lo que busco más o menos.

Dispongo de la versión de Prestashop 1.7

----------------------------------------------------------------

Hello, I want to insert a new text field in the shopping cart of Prestashop for each of the articles, that the user can enter a note and this we get in the order along with each article.

Attached image of what I'm looking for more or less.

I have the version of Prestashop 1.7

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online