Đã đóng

prestashop

Dự án này đã được trao cho sypsoo với giá €333 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Prestashop. I am happy to pay a fixed priced and my budget is €250 - €600 EUR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files. I need to have it finished for next monday 24 of april, 2017

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online