Đã đóng

Magento Upload of Product Descriptions from Official Website after creating attribute sets (500 Products - Consumer Electronics)

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $129 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Require a professional to take the Product Name & Model and collect data from official company websites, to go on and create attribute sets for the products and organize and upload on MAGENTO Website.

Steps involve:

a. Receive product information from me(Band, Model, Color)

b. Group the products as per category

c. Create Attribute set for each category

d. Collect product attribute (specification) as per the attribute set

e. Fill the Title, Meta Title and Meta Tag as per guideline

f. Collect product information from Official product website

g. Catalog output in the format

h. Collect Images with the required background

i. Resize if required as per guideline

j. Upload in Staging and then move to Live to MAGENTO

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online