Còn mở

Product Merchandising

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $35 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $60 USD / hour
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need around 1,000 products total listed on my website, [url removed, login to view] ... I am a dealer for around 12 companies, including the following: [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view] ... I am looking for the person to post their products on my website.

Please write to me and let me know what you can offer, and we will discuss the job in more detail and pay, thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online