Đã Đóng

Compose a pmma based coating for road use, 2 and 3 components.

I need to produce small qty of pmma resin based coatings for road application. I have just the good will to try it.

Kỹ năng: Kĩ thuật hóa học, Vật liệu sơn, Kĩ thuật vật liệu, Thiết kế sản phẩm

Địa điểm: Queens, United States

Xem thêm: use viber web based, use ussd web based

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tirane, Albania

Mã Dự Án: #14393341