Đã đóng

Create A Product that Turns Herbs To Syrup n the size of a pen..

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2083 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello, I woud like to make a custom item, It would be to create an item which would turn fresh herbs into herbal syrup? It would have to be glass/metal roughly and in the size of a pen. You stick fresh herbs in one side and press a button and in a couple of seconds the flavor from the herbs would extract into a herbal syrup and syrup would come out of the other side, then just press a button and the syrup will pour out.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online