Đã hoàn thành

Design me a Product

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Electr0mech với giá €30 EUR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

For the begining i want to make it as simple as possible because my buget is low .

I want a gadget like the one in the image , the client should be able to rise up or drop down the intesity of the light from the LED strip and a button to stop or run . The LED strip will light a plexyglass and power from truck socket.

PCB i want to put into heat the shrink tube . Over the heat shrink tube i 'll put a label to indicate where to press (where is smd button on pcb) .

From the roll (5 meter) i ' ll cut for example 40 cm , 50 , 60 , 100 , etc and i ' ll put into aluminium profile .

I want to protect the led strips for ESD and other stuff can appear from the truck socket .

This led strip i use link .

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online