Đã đóng

Design me a Product urgently....i have 1 week - surgical instrument

Dự án này vừa được trao cho tommydo1908 với giá $80 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Dear Sirs,

I have a urgently project, DRAW AND SAMPLE BY CNC ....

please look at this documents and videos,

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online