Còn mở

Find me a Manufacturer

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là €492 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Find me a Manufacturer. I am happy to pay a fixed priced and my budget is €250 - €750 EUR for a prototype.

The protoype has to be similar to an aerosol can with an appealing design. An accessory to breath in the aerosol is mandatory.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online