Đã Đóng

Nomad Backpack

I need someone to alter a pattern design made in Gerber software.

Kỹ năng: Thiết kế sản phẩm

Xem thêm: software design pattern presentation, need software design shirt, software design skills, software design advice, backup software design, software design project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14386574

3 freelancer đang chào giá trung bình $137 cho công việc này

Rinkustudio

Hi, I am interested in your job and i can do it And please contact me ASAP so that we can discuss more about it and i can start it ASAP.. Relevant Skills and Experience check my portfolio :-https://www.dropbox.com/sh Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2
$144 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$111 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0