Đã Đóng

Siemens PLC training

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹23786 cho công việc này

amilmef

A proposal has not yet been provided

₹13333 INR trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
KUMARVINEET100

Knowledge and Experience with Siemens Automation from Past 6 Years

₹33333 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
rezawandura

A proposal has not yet been provided

₹24691 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0