electronic prototyping

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 42

Mô Tả Dự Án

We have a schematic.

We need it to be laid out in order to fabricate a prototype PCB (4x5 inch board with approx. 20 parts). We would then need the circuit assembly to be assembled and then a few simple tests to see that it works.

We are a small manufacturing company which does prototypes and limited runs for our own products. We would like this prototype to be completed by the end of March.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online