Z-wave Plunger Lock

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

Looking to develop a plunger lock about 3 in long that is a wave compatible. It needs to be able to accommodate a traditional key entry as well as remote z-wave entry. The lock needs to be battery operated and have built in power detection to alert the user when batteries are low. Need assistance from design through prototyping and potentially beyond. The budget below is for design only - would expect to increase it through subsequent phases.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online