Đã đóng

Z-wave Plunger Lock

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Looking to develop a plunger lock about 3 in long that is a wave compatible. It needs to be able to accommodate a traditional key entry as well as remote z-wave entry. The lock needs to be battery operated and have built in power detection to alert the user when batteries are low. Need assistance from design through prototyping and potentially beyond. The budget below is for design only - would expect to increase it through subsequent phases.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online