Còn mở

I would like to hire a Manufacturing Expert

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $443 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Looking for options in regards to sock production/manufacturing. Starting small with samples and hopefully leading to large quantities in the near future. Creating socks for Mental Health and the awareness.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online