Còn mở

I would like to hire a Manufacturing Expert

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là R894 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

We are a small company in Mozambique, and we have some design ideia but no place to manufacturer, so we want to trie we hoodies and t shits streetwear. thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online