Đã đóng

Need help with Project Management Techniques

Dự án này đã được trao cho gumadevi89 với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I've a case study with me on project management and need some help on it. You should have a solid understanding of project management concepts like PERT, Gantt, ISO 31000, NTCP framework etc. will share more details over chat.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online