Đã đóng

On line survey / research

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM3556 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM2475 - RM4950 MYR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Looking for freelancers who can will undertake to manage research project

Require you to approach certain target group and request them to do an on-line survey.

Numbers to be completed dependent on state on average of 200 per state . In each state you will be required to travel to various towns/areas within the state.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online