Đã đóng

Sudoku Prolog

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là €8 - €30 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Mô tả dự án

Projecto em Prolog, realizar um sudoku, não é necessário realizar o projecto todo, basta até à alinea 3.3.2(inclusive) o que inclui as funções inspeciona.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online