Đã đóng

Academic Motivation Letter Proofreading

Dự án này đã được trao cho BettyRomero với giá €12 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Proofread of a motivation letter written in English by non-native english speaker.

1137 words.

The letter is required to apply to an academic position.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online