Đã đóng

Edit Something

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫914000 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫200000 - ₫700000 VND
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hi,

I am looking for an experienced proof-editor to proof-read and edit my 12,000 words e-Book. My budget is 10USD.

To apply, please send me your previous work samples - preferably with a "before editing" and "after editing" - or document with "tracked changes" turned on. so I can evaluate your editing skills before hiring you.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online