Đã hoàn thành

Looking for eBook proof-editor

Dự án này đã kết thúc thành công bởi conorthacker với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Hi, I am looking for an experienced proof-editor to proof-read and to edit my 17,000 words eBook. My budget is $25 USD.

To apply, please send me your previous work samples

- preferably with a "before editing" and "after editing"

- or a document with "tracked changes" turned on, so I can evaluate your editing skills before hiring you.

Thank you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online