Đã đóng

Native English speaker - proof-editor needed for eBook

Dự án này đã được trao cho BenJW91 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hi,

I'm looking for a native English speaker, experienced proof-editor to proof-read and to edit my 12,000 words eBook. My budget is $10-USD/12,000 words.

To apply, please send me your previous work samples - preferably with a "before editing" and "after editing" - or a document with "tracked changes" turned on, so I can evaluate your editing skills before hiring you.

Thank you.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online