Đã đóng

Proof-editor needed for eBook

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $58 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I am looking for an experienced proof-editor to proof-read and edit my 17,000 words eBook. My budget is $25 USD.

To apply, please send me your previous work samples

- preferable with a "before editing" and "after editing"

- or a document with "tracked changes" turned on, so I can evaluate your editing skills before hiring you.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online