Đã đóng

Proofread Something

Dự án này đã được trao cho rachelkaranja99 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I've written this over a few months and needs HEAVY editing in some parts, and overall proofreading. Once you are done, I will go back and re-edit and make changes again.

Basic idea is to re-arrange and basic proofreading.

Once you are done, I will go back and make additional changes, rewrite some parts, etc.

I've chiseled the raw diamond, you help smooth it out, then I come back and finish.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online