Đã hoàn thành

Proofread Something

Dự án này đã kết thúc thành công bởi SWMentha với giá $10 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Hello there,

I want you to proofread 1800 words (no editing) on an HR topic.

If you do it right, this is a long-term opportunity for proofreading and maybe editing.

In your proposal write 3 bullet points on why you're good. No long applications, please.

Experienced, Native-english speakers ONLY.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online