Đã đóng

Proofreading text in ecology / CLchap2

Dự án này đã được trao cho bret444 với giá $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$60 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need to proofread a text in ecology, about 18 double-spaced A4 pages

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online