Đã đóng

Website proffreading - open to bidding

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $115 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I would like to negotiate a fixed price, for example based on the number of words (can provide a sample so you can check how good/bad the wording is and how much work it might trigger).

Timewise the project is tight: I could supply all by the end of next week (or bits step by step), but would need the results from your end ASAP afterwards.

Hope this arouses your interest

best regards

sebastian

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online