Đã đóng

Converting two cognitive tasks for presentation on [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €264 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

"Testable ([url removed, login to view]) is a web-based platform that makes it possible to create, run, and share behavioural experiments quickly and easily." We have two cognitive tasks that we would like "programmed" for presentation on testable. Ideally, we would like someone who has experience with testable and/or programming psychology tasks using standard programmes including eprime.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online