Converting two cognitive tasks for presentation on [url removed, login to view]

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

"Testable ([url removed, login to view]) is a web-based platform that makes it possible to create, run, and share behavioural experiments quickly and easily." We have two cognitive tasks that we would like "programmed" for presentation on testable. Ideally, we would like someone who has experience with testable and/or programming psychology tasks using standard programmes including eprime.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online