Đã đóng

I would like to hire a Psychology Expert

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R193 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R210 ZAR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I am looking for a Relationship Counselor. Alliance Wellness Solution focuses on Relationship and Emotional Wellness. Freelancers with their own companies, i.e. start-ups, is preferencial

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online