Đã đóng

Analyze some Data

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £111 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

The dataset has 6 columns and around 3000 rows. Dates listed in sequence (for around three months). The values for the other 3 columns has whether 0 or 1 values.

The program must do:

1- Divide each month to weeks, for example, the month February dates of days 1-7 replaced with week1, dates of days replaced for 8-14 week 2 etc.…

2- Sum the total of cases for each week for the dates in the dataset (three months).

3- The program only sum the first 1 in the week of a user and ignore the rest of other 1 in a week, for example: if the (user id: 48) in week 1(which means days between 01/02/2011-07/02/2011) has his first 1 in case1 then, we only count this one because it happens first then ignore the rest of 1 on that week. There is no duplication on the dataset. Any user can report any case out of these 4 cases, that’s why some users in same date reported different cases.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online