Còn mở

Best Python experience person

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $ AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 AUD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need a best python programming expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online