Còn mở

Build a secure Webinterface that communicates by API with a device that is connected to a VPS by VPN

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €227 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Hi,

I have a device, that is connected to my VPS by VPN and is controlled via API.

The graphical web interface should be allowed to connect to the VPS and show real time data of the device and also request actions and show the feedback.

A huge interest of this project is safety and the freelancer will be mostly selected due to the safety concept.

Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online