Đã đóng

Convert JSON-LD

Dự án này đã được trao cho romaniaexpert với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need to convert JSON-LD files into flat CSV or excel file. The files sizes range from 10 mb to 1gb. I am attaching a sample file for review.

I have seen several python converters online but cannot seem to get them to work.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online