Đã hoàn thành

Data Science project for python

Dự án này đã kết thúc thành công bởi VigneshPremseth với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Produce a family of regression models that predict the response of

massive online social network (MOSN) users. Read the data file as a pandas data frame, eliminating the missing values.-Produce tow charts. Both models shall predict the response grade, based on the gender, age, and stimulus grade.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online