Còn mở

Django Chat HipChat

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $599 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

We need to add a custom chat in our website.

We want to integrate a web chat with hipchat as backend when we are online or popup a contact form if nobody is online in hipchat.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online