Face detection

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Brief of what is implemented: 3D face has been extracted completely using a 2D image. Using Videocapture, all the angles of the face can be viewed and extracted.

Technologies used: Python, OpenCV, Dlib, 3D face detection.

To be done: Human Hair (Head) detection for getting the complete 3D head.

Questions: 1. Familiar with OpenCV and Dlib ? Pygame? 3D object detection? 3D face Brief of what is implemented: 3D face has been extracted completely using a 2D image. Using Videocapture, all the angles of the face can be viewed and extracted.

Technologies used: Python, OpenCV, Dlib, 3D face detection.

ONLY To be done: Human Hair (Head) detection for getting the complete 3D head.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online